Program 18. Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair

27.11.2019 r. Kołobrzeg

11.00 - Uroczyste Otwarcie Targów z udziałem zaproszonych gości - scena

11.30 - 15.00 „I Ty możesz zostać testerem w GlobalLogic S.A.”, konkurs zorganizowany przez firme GlobalLogic S.A - stoisko firmy GlobalLogic S.A.

11.30 - 15.00 „Odnawialne źródła energii” - demonstracja miniaturowej turbiny wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznych - stoisko Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

11.30 - 15.00 Badanie predyspozycji zawodowych - stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie CIiPKZ w Koszalinie 

11.30 - 15.00 #AkcjaRekrutacja z Infoludkiem - oferta specjalna dla wystawców zorganizowana przez portal jobfest.pl – szczegóły stoisko jobfest.pl

11.30 - 12.30 „Chłopska Szkoła Biznesu” - Gra symulacyjna, rozwijając kompetencje niezbędne na rynku pracy, informacja stoisko Biura Karier max. 15 uczestników.