Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej

z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach
26 marca – 10 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu naszej Uczelni.

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej nie będzie podpisywało kart obiegowych.

Wszystkie kontakty w zakresie świadczonych usług przez Biuro Karier będą prowadzone drogą elektroniczną lub telefonicznie przez doradcę zawodowego Dorotę Kobędza tel. 604 915 120,
e-mail: dorota.kobedza@tu.koszalin.pl.

 

czynne:  Poniedziałek - Piątek
w godz:  8:00 - 15:00