Praca zdalna – jak wygląda w praktyce?

Nie lubisz siedzenia w biurze i najlepiej czujesz się w swoich czterech ścianach? Zdecyduj się na pracę zdalną i bądź w kontakcie z pracodawcą dzięki elektronicznej komunikacji. Pamiętaj, że wykonywanie obowiązków zawodowych w trybie home office najlepiej sprawdza się u osób o wysoko rozwiniętych zdolnościach organizacyjnych.

RADIOWA CZWÓRKA SZUKA MŁODYCH „NIEPRZECIĘTNYCH”

 

Właśnie wystartował kolejny plebiscyt „Nieprzeciętni”, adresowany do młodych ludzi, pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś wyjątkowego. Plebiscyt potrwa do 25 czerwca, kiedy to zostanie wyłoniony najbardziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zaprasza do nadsyłania zgłoszeń.

Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, przez co można określać ich mianem wyjątkowych.

Emploline

Grupa Emploline jest agencją pracy o międzynarodowym zasięgu, specjalizującą się w rekrutacji, leasingu pracowników, zatrudnianiu obcokrajowców oraz outsourcingu usług.

Logo jpg 1

Konkurs dla studentów

Studiujesz? Weź udział w konkursie i zgarnij nagrodę! Rusza konkurs ZSK skierowany do studentów poniżej 26 roku życia. Aby wziąć w nim udział, należy przygotować biznesplan związany ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Zainteresowany? Zapraszamy do lektury! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Jak szukać ofert pracy i praktyk?

Poszukiwanie pracy lub interesujących praktyk nie musi być żmudnym procesem. Dużo zależy od Twojej postawy, dlatego podejmuj systematyczne działania i dokładnie określ swoje cele zawodowe. Zastanów się, co będzie dla Ciebie najważniejsze w nowej pracy.

Zagraj o staż w szwajcarskiej firmie – po raz siódmy. Pozwól swojej pracy dyplomowej budować Twoją karierę

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza  zaprosza studentów do udziału w konkursie na prace dyplomowe "  swissstandards.pl. Od teorii do praktyki".  Konkurs realizowany jest we współpracy z Franke Polska.  Konkurs, tak jak dwie jego wcześniejsze edycje, przebiegać będzie w dwóch etapach. Zgłoszenia tematów prac do pierwszego etapu przyjmowane będą do 31 grudnia 2019.  

 

Dni otwarte VISCON GROUP POLAND

Zapraszamy na dni otwarte do nowo otwartego Zakładu Produkcyjnego firmy VISCON GROUP POLAND SP. Z O.O. w Płaszewku koło Słupska.
Grupa Viscon od ponad 50 lat specjalizuje się w produkcji i automatyzacji linii technologicznych do przemysłu spożywczego i logistyki.

Ogłoszenie VIII edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”


Biuro Karier  Politechniki Koszalińskiej  informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycje konkursu „DIAMENTOWY GRANT” –https://www.gov.pl/web/nauka/viii-edycja-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
 

 W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

 Dodatkowo ww. osoby muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać czterech lat.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną: zofia.osiak-kajak@nauka.gov.pl, agnieszka.wierzbicka@nauka.gov.pl, tel. (22) 52-92-751.

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 23-24 marca 2019


XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
23-24 marca 2019 

 • prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
 • dla studentów, doktorantów i naukowców
 • aktualna i ważna tematyka
 • prace badawcze i przeglądowe
 • wartościowe wykłady specjalne
 • wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
 • publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
 • profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Wierzymy, że XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz

http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja/

Rejestracja odbywa się w turach:

II tura potrwa do  24 stycznia 2019

III tura potrwa do 19 lutego 2019

 

Kontakt:
kontakt@konferencja-tygiel.pl
tel. +48 733 933 416  


Opłata: 179zł

Początek konferencji: 2019-03-23
Koniec konferencji: 2019-03-24

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP na publikację książkową


Zapraszamy do wzięcia udziału w 3 edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Publikacje wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Szczegóły, w tym Regulamin Konkursu i załączniki, dostępne na stronie: www.nbp.pl/konkursy/

Kolejna edycja konkursu "Strefa Studenta". Konkurs skierowany do młodych projektantów z pasją tworzenia


Halo halo studenci!
Macie już pomysł na opakowanie doskonałe? W Strefie Studenta czekamy na Wasze zgłoszenia z pomysłami na to, jak zapakować nawet te najdziwniejsze produkty 🍍
Pamiętajcie, że w tym roku otworzyliśmy aż 3⃣ kategorie konkursowe:
👁‍🗨 Wrażenie
📦Funkcjonalność i forma
Szata graficzna

Zgłoszenia możecie wysyłać do 25 lutego 2019 r. na adres strefastudenta@targi.krakow.pl
Niech moc będzie z Wami
 

Więcej informacji o konkursie na stronie www.packaginginnovations.pl/pl/strefa-studenta.html

 

 
 
 
Załączniki
mime 48174254_2471347869548612_4299561854444765184_n.png 866 KB

Wystartowała rekrutacja do Akceleratora „Tech in Med” firmy Lideo


 

Załączniki
mime Wystartowała rekrutacja do Akceleratora „Tech in Med” firmy Lideo 313 KB

Certyfikowane szkolenie z zakresu umiejętności miękkich

Bezpłatne, certyfikowane szkolenie z zakresu umiejętności miękkich pomocnych w tworzeniu różnego typu zespołów projektowych oraz rozwijaniu cech dobrego lidera.

Szkolenie Inżynier - Lider Zespołu ma na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie zarządzania zespołem. Szczególnie zwraca się uwagę na działania, które wpływają na jego efektywność. Należy do nich: odpowiedni dobór komunikacji, efektywne planowanie,podział ról w zespole, rozwiązywanie konfliktów, style zarządzania oraz ewaluacja działań. Szkolenie zawiera również elementy autodiagnozy poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów.
.

Alternatywne sposoby dostępu do MATLABa


Zapraszamy na Webinaria z MATLABem i Simlukiem

Webinarium poświęcone będzie przedstawieniu alternatywnych dróg dostępu do środowiska MATLAB przy użyciu narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Za pomocą praktycznych przykładów autorka pokaże w jaki sposób użytkownik może zintegrować pracę za pomocą omawianych narzędzi, a także zaprezentuje wykorzystanie czujników wbudowanych w urządzenie mobilne do rejestracji sygnałów w aplikacji MATLAB Mobile.
 

Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony firmy MathWorks.

Zapraszamy do Rejestracji na stronie firmy MathWorks

https://www.mathworks.com/?s_tid=gn_logo

Na tej stronie znajdziesz szereg przykładów, które ułatwią Ci pracę z MATLABem i Simulinkiem
https://bit.ly/2U8p7lF

 

 

 

Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim


W dniu 17 października br. o godzinie 17:30 w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej przy ul Śniadeckich 2, pok 3B, odbędzie się szkolenie nt.: "Stres – przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim" w ramach ogólnopolskiej akcji Noc szkoleń.

Szkolenie poprowadzi mgr Ewa Kolska - doradca zawodowy. Zapisy na szkolenie pod adresem:

https://eventon.click/wydarzenia/stres-przyczyny-konsekwencje-i-sposoby-radzenia-sobie-z-nim/

 

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego


15 października rusza nabór zgłoszeń do drugiej edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Organizator – firma Stena Recycling – propaguje zasady gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), nagradzając  tym samym  przedsiębiorców, którzy działają według modelu cyrkularnego oraz studentów, którzy mają pomysł, jak promować zasady GOZ.

Studenci, którzy za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award, opiszą swój pomysł promowania idei GOZ, mają szansę zdobyć laptopa oraz grant w wysokości 10, 000 PLN na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Załączniki
mime Konkurs_Stena_Circular_Economy_Award.docx 88,1 KB

7 edycja Nocy Szkoleń


7 edycja Nocy Szkoleń od 15 do 19 października! Wraz z kilkudziesięcioma trenerami, instytucjami i firmami szkoleniowymi z Regionu zapraszamy do udziału w wyjątkowych szkoleniach - wszystko za darmo i wszystko po zachodzie słońca! Tutaj znajdziecie wszystkie szczegóły, zapisy zostaną uruchomione poprzez platformę nocszkolen.pl. Realizatorem Nocy Szkoleń w Koszalinie jest Fundacja Rzecz Jasna. W poprzednich edycjach w szkoleniach w Koszalinie wzięło udział ponad 2000 osób!

Ideą Nocy Szkoleń jest uczenie się przez całe życie (lifelong learning). Nauka nie polega tylko na siedzeniu w szkolnej ławce, ale szukaniu i przyswajaniu tego, co inspirujące, budujące, poszerzające horyzonty myślenia, pobudzające wyobraźnię. Rozwój osobisty i zawodowy może nie tylko zmienić nasze osobiste życie, lecz także funkcjonowanie naszej rodziny, a w szerszej perspektywie całe nasze społeczeństwo.
To jest piękna idea, która wyraża nasze dążenia do tego, aby być lepszym i mądrzejszym, mieć bardziej rozwinięte umiejętności, być sprawniejszym w działaniu. Poczucie nienasycenia może sprawić, że życie będzie ciekawsze. Człowiek pragnący zmiany na lepsze jest ciekawy otaczającego go świata. Zadaje sobie nowe pytania, jest wrażliwszy i widzi więcej, niż inni.

Do zobaczenia podczas Nocy Szkoleń w Koszalinie!

Konkurs dla studentów na prace dyplomowe_ Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza i szwajcarskie firmy


W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz firmy FRANKE Polska  zapraszamy Studentów do udziału w 6 edycji konkursu na prace dyplomowe "swissstandards.pl. Od teorii do praktyki" .

Wyróżnikiem naszego konkursu jest możliwość skorzystania z konsultacji i wsparcia merytorycznego z wybranym Partnerem - tu Franke.

Załączniki
mime List przewodni 106 KB

Projekt CEE Capital market Leaders Forum. Fintech Edition


Program CEE Capital Market Leaders Forum opiera się o współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami oraz ekspertami z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem przewodnim IV edycji wydarzenia, które odbędzie się w dniach 07.12.2018 – 10.12.2018, są nowe technologie w finansach. AI, Big Data, technologia blockchain i cyberbezpieczeństwo na rynku. Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców oraz młodych ludzi, którzy zamierzają w tym sektorze rozwinąć swoje kariery zawodowe.  Cztery dni warsztatów, spotkań, case studies. Uczenie poprzez praktykę. Eksperci z branży pokażą pragmatyczne metody wykorzystania rozwiązań technologicznych na rynku finansowym.

 

Projekt kończy się ofertą stażową w firmach Partnerskich dla uczestników.

 

 

 http://paga.org.pl/projekty/cee-capital-market-leaders-forum/iv-cee-capital-market-leaders-forum/apply?lang=pl

Konferencja dla branży druku 3D w Europie Środkowo-Wschodniej – Printed Conference. Kraków


Technologiczne innowacje w Krakowie!

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby, które w pracy i biznesie potrzebują wytwarzać prototypy,lub funkcjonują w środowisku druku 3D

http://printedconference.com/

 

Załączniki
mime Konferencja dla branży druku 3D w Europie Środkowo-Wschodniej – Printed Conference.Kraków 201 KB

StartUp dla Studenta


Powstał StartUp, bezpłatna platforma dla studentów IT umożliwiająca im tworzenie realnego CV z próbkami kodu poprzez rozwiązywanie zadań zamieszczonych przez realne firmy z branży.

 

Czym Universality różni się od innych platform e-learningowych?

Asystent kariery studenta. Umożliwia sprawdzenie jak w praktyce będzie wyglądać przyszła praca, daje możliwość doskonalenia się w wybranej ścieżce kariery oraz rekrutację już w trakcie studiów. Poza tym stanowi znaczne ułatwienie pracy dla Wykładowców. Więcej informacji oraz rozmowę z pomysłodawcą startupu przesyłam w załączniku.

Jest to rozwiązanie które może okazać się interesujące dla studentów, szczególnie, że od nowego roku akademickiego zostanie wprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,          a zainteresowanie nim wykazuje kilkanaście uczelni technicznych w kraju.

Sttps://www.youtube.com/watch?v=zZy--HWZzBA&t=34s

Załączniki
mime Universality.pdf 731 KB

Pierwsze Ogólnopolskie Targi Pracy Branży TSL – TransLogistica Jobs’2018!


Ruszyła rejestracja na Pierwsze Ogólnopolskie Targi Pracy Branży TSL

– TransLogistica Jobs’2018!

 

(Warszawa, 25.09.2018) – Ruszyła rejestracja na Pierwsze Ogólnopolskie Targi Pracy Branży Transport Spedycja Logistyka - TransLogistica Jobs’2018, które odbędą się w dniach 6 – 8 listopada 2018 r. w warszawskim Centrum Expo XXI.  To jedyna wystawa pracodawców w Polsce, gdzie można spotkać w jednym miejscu tak wiele czołowych firm z rynku logistycznego, które prezentują całe spectrum ofert pracy dla kandydatów o różnych kompetencjach i wykształceniu.

 

Załączniki
mime Pierwsze_Ogólnopolskie_Targi_Pracy_TSL_pressinfo_25092018.pdf 371 KB

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym


Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim
Trybunale Obrachunkowym.


Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym: audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne,komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;
 • biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;
 • brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.

Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż
znajduje się na stronie internetowej ETO.

Załączniki
mime platne_staże_w_ETO.pdf 32,6 KB

Asystent osoby niepełnosprawnej


Chciałbyś komuś pomóc, a przy tym trochę zarobić? Możesz zostać asystentem osoby niepełnosprawnej.

Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej nie musisz mieć specjalnych kwalifikacji - wystarczy, że jesteś studentem Politechniki Koszalińskiej, masz dobre chęci i przyjazne podejście. Najczęściej potrzebna jest pomoc w robieniu notatek na zajęciach lub pomoc osobie na wózku inwalidzkim w przemieszczaniu się. O przyznanie asystenta może ubiegać się student z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła tę rolę lub zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych
o pomoc w znalezieniu asystenta.

Szczegółowe zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom
i doktorantom Politechniki Koszalińskiej znajdują się w Regulaminie na stronie głównej uczelni: http://www.tu.koszalin.pl/art/187

Informacje można uzyskać u Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - Anna Paciocha, pod numerem tel. 94 34-78-602, osobiście w Dziale Studenckim PK lub mailowo: anna.paciocha@tu.koszalin.pl.

 

 

Największe Targi Pracy i Praktyk - Absolvent Talent Days - 11 października 2018


Studenci i  Absolwenci !

Zarejestruj się i odbierz bilet na Absolvent Talent Days

https://www.absolvent.pl/talentdays/rejestracja

ERGO ARENA Gdańsk/Sopot      11 października 2018 10:00 - 16:00

Spotkasz przedstawicieli najważniejszych firm na rynku  szukających pracowników, prezesów i managerów polskich i zagranicznych firm, ekspertów HR, gwiazdy popkultury.

Młodzi innowacyjni IV edycja

W imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

Rekrutacja do III edycji Student Development Program!

Już jutro 22 lutego 2018 r. o godz. 15:30 w sali 102B odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące III edycji Student Development Program. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, mogą zgłaszać się do programu wysyłając skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sdp@globallogic.com do dnia 04.03.2018 r.

Recruitment Day na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej

W dniu 18 stycznia 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Politechnki Koszalińskiej firma Kinguin Poland przeprowadzi Recruitment Day. W ramach tego wydarzenia będzie można uczestniczyć w warsztatach, które poprowadzą przedstawiciele firmy. Ponadto,  na stoisku rekrutacyjnym firmy będzie można zaczerpnąć informacji na temat pracy i kariery zawodowej w Kinguin Poland.

Zakończona rekrutacja do konkursu "Zaprogramuj swoja przyszłość w Koszalinie"

W dniu 10 stycznia br. zakończyła się rejestracja do konkursu "Zaprogramuj swoja przyszłość w Koszalinie", który odbędzie się 12 stycznia na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w bloku D.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które chciałby wziąć udziałw  konkursie będą miały mozliwość rejestracji bezpośrednio przed I turą konkursu która rozpoczyna się o godz. 10:00.

Powodzenia!

Spotkanie studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku Architektura Wnętrz z Doradcą Zawodowym Biura Karier

W dniu 08.01.2018 r. odbyło się spotkanie studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku Architektura Wnętrz z Doradcą Zawodowym Biura Karier panią mgr Beatą Woźniak. Spotkanie miało na celu promocję projektu realizowanego przez Biuro Karier pt. "Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy"

Warsztaty dziennikarskie dla studentów

Jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej, studentem lub absolwentem studiów licencjackich lub magisterskich, chciałbyś poznać tajniki pracy dziennikarza festiwalowego i udoskonalić swój warsztat w zakresie tworzenia relacji pisemnych, audiowizualnych i fotograficznych, i chciałbyś szukać z nami nowych, multimedialnych form przekazu dziennikarskiego, to... szukamy własnie Ciebie!

IX edycja Nokia Academy

Mamy przyjemność poinformować Was o rozpoczęciu rekrutacji na letnią edycję NOKIA Academy! Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze zawodowej. Przez cały miesiąc specjaliści z wrocławskiego centrum technologicznego NOKIA będą prowadzić specjalnie dla Was szkolenia z zakresu programowania C++ oraz testowania oprogramowania.

Seminarium pt. "Dzień dobry biznes" w Koszalinie

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Politechnika Koszalińska serdecznie zapraszają na seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes”. Konferencja odbędzie się 17 maja 2017 r. w godz. 11.00 - 14.00 w sali 4 G i 104 G na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, Koszalin.

Stypendium Kronospan

Fundacja Kronospan każdego roku funduje stypendium na jednej z najwyższych rangą uczelni, kształcących przedsiębiorców: Babson College w USA. W latach ubiegłych stypendystami zostali młodzi ludzie z Rumunii, Węgier, Białorusi, Turcji oraz Polski (Daniel Gasperowicz z Zielonej Góry).

Wakacyjne staże studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2008 r. organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS), poprzedzone kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym. W 2017 r. planowane jest przeprowadzenie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci, którzy pozytywnie przejdą testy kwalifikacyjne będa mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN w jednym – wybranym przez siebie – wydziale lub departamencie. Staże odbywają się w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

TechKlub Koszalin #16

Fundacja Nauka dla Środowiska oraz Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie TechKlubu Koszalin, które odbędzie się 06.04.2017 r. na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

KONKURS: „Nowe trendy w DIETETYCE – wygraj kurs online!”

Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski konkurs na najciekawszy artykuł popularnonaukowy poświęcony naukom o żywieniu człowieka i dietetyce. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy absolwentów studiów I stopnia, absolwentów i studentów studiów II stopnia kierunku dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz innych pokrewnych kierunków studiów.

TechKlub Koszalin #11

W dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 15.00 zapraszamy do Kawiarni Coffee House przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2 na kolejne spotkanie TechKlubu Koszalin. Spotkanie poświęcone będzie tematyce Zarządzania relacjami klienta w biznesie.

Najlepsi z najlepszych!

1

Dziś z sukcesem zakończyła się rekrutacja na staże do firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Sześciu studentów Politechniki Koszalińskiej z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki i Informatyki odbędzie wakacyjne, płatne staże w oddziale firmy w Białogardzie i Czaplinku. Jeżeli nie znalazłeś się w gronie szczęśliwców, nic straconego, kolejny edycja już w nowym roku. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu.

ABB IT Challenge – konkurs, w którym liczy się pomysł i praca zespołowa!

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu ABB IT Challenge. Inicjatywy, która młodym ludziom daje możliwość realizacji swoich pomysłów i poddania ich ocenie ekspertów. To walka na koncepcje, prawdziwa praca nad projektem, duże emocje, ale też dobra zabawa. To gra o zwycięstwo i główną nagrodę w wysokości 25 000 złotych. Tegoroczna edycja organizowana pod hasłem Learning – LevelUP zakłada stworzenie rozwiązań IT wspierających procesy uczenia się. Swoje pomysły studenci mogą zgłaszać do 1 kwietnia br.