Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej jest jednostką międzywydziałową. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie lektoratów z języka obcego dla studentów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na wszystkich kierunkach studiów. W ofercie Studium jest język angielski, niemiecki oraz rosyjski. Zajęcia na poszczególnych stopniach prowadzone są odpowiednio na poziomie: B2, B2+ i C1.

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej, jako otwarty ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global, organizuje również kilka razy w roku sesje egzaminacyjne  TOEIC L&R. Oferta jest skierowana do studentów, jak i osób spoza Uczelni. Międzynarodowy Certyfikat TOEIC L&R jest jednym z najczęściej zdawanych egzaminów z języka angielskiego, honorowanym przez wiele firm, instytucji rządowych oraz uczelni. Uzyskanie go z pewnością ułatwi studentom wejście na rynek pracy, a w dalszej perspektywie awans zawodowy.

 

Studium Języków Obcych, Politechnika Koszalińska

ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin

www.sjo.tu.koszalin.pl

e-mail: sjo@tu.koszalin.pl