Wojskowa Komenda Uzupełnień to jednostka administracji wojskowej będąca terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych
i rządowej administracji niezespolonej.

Do jej głównych zadań należy:

  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w zakresie obronności państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do różnych form służby wojskowej;
  • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • promocja obronności i służby wojskowej.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl