Akademia Pomorska w Słupsku od ponad 50 lat kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa, biznesu oraz kultury. Stawiamy na nowoczesność, rozwój i nowe technologie, dlatego co roku poszerzamy naszą ofertę o nowe kierunki i specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy. Pozyskujemy środki zewnętrzne na unowocześnianie pracowni i laboratoriów, by stworzyć najlepsze warunki do nauki i pracy całej społeczności akademickiej. Jesteśmy uczelnią nowoczesną, która nie boi się nowych wyzwań. Kształcimy na 32 kierunkach i około 120 specjalnościach w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych, medycznych, ekonomicznych, w obszarze nowych technologii oraz nauk przyrodniczych. Naszą uczelnię wyróżniają:

  • nowoczesne pracownie,
  • innowacyjne specjalności,
  • zajęcia w niewielkich grupach,
  • Karta Rabatowa „zniŻAK” dla naszych studentów.

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. K. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

www.apsl.edu.pl

 

Punkt Rekrutacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, p.202

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 950

www.rekrutacja.apsl.edu.pl