KSAP kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Realizuje unikatowy, interdyscyplinarny i aplikacyjny program kształcenia stacjonarnego
  • Organizuje szkolenia dla urzędników
  • Działa na rzecz wzmocnienia i doskonalenia administracji

Szkoła posiada unikalne doświadczenie w przygotowaniu i organizacji programów odpowiadających specyficznym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed administracją publiczną. Ponad 1300 osób, które osiągnęły sukces zawodowy, w tym m.in.:

• ministrowie,

• dyrektorzy generalni,

• dyrektorzy departamentów,

• ambasadorowie.

Sprawnie projektują i skutecznie wdrażają polityki państwa. Wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności oraz potencjał menedżerski i przywódczy w służbie Rzeczypospolitej. Pracują w administracji  centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273 
info@ksap.gov.pl