Wojskowa Komenda Uzupełnień to jednostka administracji wojskowej będąca terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych
i rządowej administracji niezespolonej.

Do jej głównych zadań należy:

  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w zakresie obronności państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do różnych form służby wojskowej;
  • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • promocja obronności i służby wojskowej.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie 
ul. Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
tel. 261456444
fax. 261457588
e-mail: wkukoszalin@ron.mil.pl