Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Rejonami działania urzędu są: miasto Koszalin i powiat koszaliński.

Zadania:

  •     Pośrednictwo pracy: pomoc osobom zarejestrowanym w znalezieniu pracy, pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
  •     Poradnictwo zawodowe: wsparcie w planowaniu ścieżki zawodowej i aktywnym poszukiwaniu pracy.
  •     Organizowanie i finansowanie szkoleń.
  •     Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy.
  •     Wypłata zasiłków i świadczeń.
  •     Wdrażanie instrumentów rynku pracy.
  •     Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących lokalnego rynku pracy.
  •     Wspieranie pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel./fax 94 34-55-750
e-mail: szko@praca.gov.pl
www.koszalin.praca.gov.pl