„Szansa rozwoju dla przedsiębiorców i samorządów”

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi działania związane z rozwojem regionalnym, zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu, powstawanie Start-Upów i innowacji na Pomorzu. Słupska SSE daje możliwości efektywnego rozwoju firm, w tym polskich MŚP. Oferuje atrakcyjne grunty środkowopomorskich miast i gmin. Słupski Inkubator Technologiczny to nowoczesne zaplecze z pracowniami specjalistycznymi: Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. W 2019 roku usługi Inkubatora zostały rozszerzone m.in. o: projektowanie, inżynierię odwrotną, druk 3D, pomiary GD&T, badania termowizyjne i operacje lotnicze. Jesteśmy partnerem: Szczecineckiego Klastra Meblowego, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej
w Szczecinku oraz Słupskiego Ośrodka Akademickiego.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną
i Słupskim Inkubatorem Technologicznym

ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, tel. (+48) 59 841 32 61
e-mail: office@parr.slupsk.pl

www.sse.slupsk.pl

facebook.com/slupskSEZ

 

www.parr.slupsk.pl

facebook.com/PARRSlupsk

Twitter.com/PARR_Slupsk

 

www.sit.slupsk.pl
facebook.com/sit.slupsk