PARR współpracuje z Politechniką Koszalińską

Realizacja wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, udział w targach i prezentacjach oraz staże i organizacja praktyk – to główne cele porozumienia, które Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) w Słupsku podpisała z Politechniką Koszalińską.

Pierwszym przedsięwzięciem, w którym obydwa podmioty wzięły udział, były niedawne Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2017 (na zdjęciu powyżej). W najbliższych planach PARR ma między innymi prezentację przedsiębiorców działających w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w Słupskim Inkubatorze Technologicznym (SIT). Wiele firm szuka pracowników również wśród absolwentów Politechniki Koszalińskiej.  

PARR zamierza współpracować z uczelnią w zakresie pośrednictwa pracy i konsultacji w sprawie tworzenia nowych kierunków zawodowych, pozostających w kręgu zainteresowania środkowopomorskich przedsiębiorców. Innym obszarem współdziałania będzie organizacja staży i praktyk dla studentów, a kolejnym – realizacja szkoleń w zasobach technicznych, którymi dysponuje SIT (np. w zakresie źródeł energii odnawialnej).