Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej bada losy zawodowe swoich Absolwentów w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu, które ma za zadanie określenie, w jaki sposób kształtuje się Państwa kariera zawodowa.

Ankieta zostanie przesłana do Państwa pocztą elektroniczną w terminie od 6 do 12 miesięcy od daty zarejestrowania Państwa w systemie BLZA (Badanie Losów Zawodowych Absolwentów). Badanie obejmuje grupę absolwentów z danego roku akademickiego. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utowrzenia zestawień statystycznych.

Prosimy o pobranie formularza z załacznika poniżej i wydrukowanie go w formacie A5.

Z wypełnionym formularzem oraz z kartą obiegową, nalezy się udać do Biura Karier Politechniki Koszalińskiej.