Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą związaną z rozwojem regionu. Misją spółki jest podejmowanie działań, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego. Cele realizowane są poprzez współpracę z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest operatorem projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” polegającym na refundacji kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni itp. (prowadzących działalność gospodarczą) mających swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalny poziom refundacji przypadający na jednego pracownika wynosi 6 000,00 zł.