Sukces w życiu zawodowym zależy od naszych kompetencji twardych – czyli wiedzy i umiejętności związanych z konkretnym zawodem oraz od kompetencji miękkich – czyli umiejętności psychospołecznych, dzięki którym potrafimy efektywnie funkcjonować w relacjach międzyludzkich.

Na poszczególnych kierunkach Politechniki Koszalińskiej kształcone i rozwijane są głównie kompetencje zawodowe – twarde, związane bezpośrednio z określonym zawodem. Umiejętności miękkich uczymy się na ogół sami poprzez doświadczenie i obserwację. Wynikają one z naszej osobowości, dojrzałości emocjonalnej, przekonań i postaw. Kiedyś wysoki poziom umiejętności miękkich nazywany był mądrością życiową, dzisiaj określamy je często jako inteligencję emocjonalno – społeczną.

Biuro Karier wychodząc naprzeciw studentom, a w szczególności ich najbliższej przyszłości zawodowej realizuje projekt „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji miękkich studentów, a także wsparcie ich w efektywnym wchodzeniu na rynek pracy. Chcemy, aby każdy nasz student mógł w przyszłości powiedzieć o sobie, że jest na drodze samorealizacji, spełnienia i satysfakcji z pracy.

W ramach projektu, każdy uczestnik przejdzie następujące etapy:

- badanie predyspozycji zawodowych w formie testów. Celem jest większe samopoznanie siebie oraz doświadczenie badań testowych, gdyż w przyszłości zawodowej są one często wykorzystywane w rekrutacjach zewnętrznych lub wewnętrznych;

- doradztwo indywidualne – pomoc w indywidualnym zaplanowaniu swojej kariery;

- szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności przedsiębiorczych. Wśród omawianych kompetencji na tych szkoleniach są: pewność siebie, odwaga, komunikatywność, decyzyjność, umiejętność współpracy, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, organizacja czasu i planowanie;

- szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz elementów prawa pracy;

- uczestnicy projektu, którzy podejmą pracę zgodną ze swoim kierunkiem wykształcenia otrzymują dodatkowe wsparcie w formie sesji coachingowych oraz mentoringu w miejscu pracy. Celem jest pomoc w adaptacji do miejsca pracy, wdrożenia młodego pracownika w szczegóły praktyczne zawodu oraz rozwijanie jego potencjału.

Poprzez działania w projekcie chcemy inicjować współpracę między różnymi środowiskami: Biuro Karier, Politechnika Koszalińska, studenci, pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu. Chcemy pokazać, że razem możemy więcej, a rozwój kompetencji to droga do samorealizacji.