Instytut Badań Edukacyjnych odpowiada za wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w gospodarce. System ten oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz zapewnia powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem. Rynek pracy wciąż się zmienia, pracodawcy stawiają na nowe umiejętności. Dzięki ZSK każdy może się dowiedzieć, jakie umiejętności i kompetencje są wymagane dla danej kwalifikacji i ustalić, gdzie można je oficjalnie potwierdzić. Dla pracodawców ZSK oznacza łatwiejsze znalezienie odpowiednich pracowników. ZSK opisuje, porządkuje i gromadzi potrzebne na rynku kwalifikacje w publicznym rejestrze: Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Szczegółowych informacji nt. możliwości włączenia się do systemu oraz skorzystania z niego udzielają  doradcy regionalni ds. ZSK:

Hanna Rojek, tel. 573 444 581, e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl

Dariusz Sikorski, tel. 573 444 582, e-mail: d.sikorski@ibe.edu.pl

 

Stopka:

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

zsk@ibe.edu.pl

kwalifikacje.edu.pl