Urząd otwarty dla przedsiębiorców.

"Profesjonalny i skuteczny urząd pracy, otwarty na oczekiwania pracodawców oraz potrzeby osób bezrobotnych, pomagający w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników" -  to motto Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Obecnie, tak jak i inne urzędy w kraju przywiązujemy szczególną wagę do współpracy
z pracodawcami. Jesteśmy świadomi, że to od jakości i intensywności tej współpracy zależy efektywność polityki rynku pracy i działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zacieśnienie takiej współpracy pomiędzy urzędem a pracodawcami może przynieść wymierne korzyści obu stronom, gdyż urzędy pracy dysponują nie tylko instrumentami przydatnymi
w zwalczaniu bezrobocia, ale również szerokimi możliwościami udzielania pracodawcom wsparcia w rozwoju firm.

 

Zachęcamy pracodawców do szerszego korzystania ze świadczonych przez Urząd usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń poprzez mi.n. zgłaszania do Urzędu Pracy wszystkich oferowanych miejsc pracy, korzystania z pomocy doradców zawodowych w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, współdziałania w organizacji szkoleń bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy. Zapraszamy także nie współpracujących do tej pory z nami pracodawców  do  korzystania z pomocy publicznej przy tworzeniu nowych miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji osób zatrudnionych.

Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1

tel. 59 845-75-18 (Informacja)

tel. 59 845-67-81 (Sekretariat)

sekretariat@pup.slupsk.pl