Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuuje świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach.
Z usług ZUS korzysta ok. 24 mln klientów.

ZUS jest pionierem wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment. Dzięki PUE-ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Do założenia konta wystarczy dokument potwierdzający tożsamość.
ZUS jest też pracodawcą - oferty pracy: http://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Oddział w Koszalinie
ul. Fałata 30
75-434 Koszalin
www.zus.pl