Sekcja Imigracyjna i Wizowa Ambasady Kanady w Warszawie zajmuje się wydawaniem zezwoleń na  pracę, studia oraz pobyt stały w Kanadzie.  Z każdym rokiem wzrasta ilość osób ubiegających się o zezwolenie na pracę lub naukę tymczasową w Kanadzie (work /study permit)  i coraz większa liczba pracodawców kanadyjskich jest zainteresowana rekrutacją pracowników z Polski. Sekcja Imigracyjna i Wizowa Ambasady Kanady udziela wszelkich informacji dotyczących zezwolenia na pracę, naukę lub pobyt tymczasowy w Kanadzie, jak również osiedleniem się w tym kraju na stałe. (programy imigracyjne)

Więcej informacji na temat sekcji wizowej znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.canada.pl

Ambasada Kanady
ul. Piękna 2/8
00-482 Warszawa
tel.: 48 22 584 3100
e-mail: Warsaw-im-enquiry@international.gc.ca