Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa (KIPH) jest jedyną niezależną i autonomiczną Izbą Gospodarczą w Koszalinie, której tradycja sięga początków tworzenia się w mieście wolnorynkowego środowiska gospodarczego. Równocześnie jest  jedną z najstarszych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce (w 2015 roku obchodziła swoje 25-lecie).  KIPH zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z terenu Koszalina i Pomorza Środkowego w których zatrudnionych jest ponad 4000 mieszkańców Koszalina i okolic. Aktywnie działa na rzecz zrzeszonych firm. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej ,Związku Przedsiębiorców i Pracodawców .Podczas swojej długoletniej działalności na rzecz koszalińskiego środowiska gospodarczego, odebrała szereg nagród i wyróżnień za zasługi dla rozwoju regionu.  Jednym z najwartościowszych wyróżnień jest Honorowa Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – śp. Władysława Husejko.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 2-3
75-622 Koszalin
tel. 94 3488645; tel./fax. 94 3423103
e-mail: kiph@kiph.com.pl
www.kiph.com.pl