Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Poradnictwo indywidualne: 

 • prowadzenie  rozmów doradczych ułatwiających podjęcie decyzji  edukacyjnych
  i zawodowych,
 • diagnozowanie i ocenianie uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań i kompetencji
  z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych (np. Narzędzie Badania Kompetencji, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych)
 • doradztwo w zakresie efektywnego poruszania się po rynku pracy,
 • poradnictwo "na odległość" np. przez Internet.

Poradnictwo grupowe:

 • prowadzenie zajęć warsztatowych o różnorodnej tematyce oraz spotkań informacyjnych 
  z wykorzystaniem standaryzowanych metod poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo dla pracodawców:

 • pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników, świadczona w formie porad indywidualnych.

Informacja zawodowa:

 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego, metodach poszukiwania pracy, zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rynku pracy.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wydział Poradnictwa Zawodowego
Biuro Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie
ul. Słowiańska 15 A (IV p.)
75-846 Koszalin,
tel.: 94 344 50 00, fax: 94 344 50 30
e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl
www.wup.pl