Artykuły

2018-02-20
Logo oip mat promoc

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotnym elementem jest również działalność prewencyjna na rzecz poprawy warunków pracy.

więcej


Copryright © 2016 Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej