Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stanowi wizytówkę gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości, liczącym ponad 107 tys. mieszkańców ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie. O atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina świadczy ponad 17,5 tys. podmiotów gospodarczych, z czego prawie 97% to firmy prywatne, w tym także firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne Podstrefy „Koszalin” SSSE oraz wspiera firmy zainteresowane zainwestowaniem w Koszalinie.  

Aktywnie działa na rzecz rozwoju lokalnego biznesu i przedsiębiorczości mieszkańców. Pomaga zarówno rozwiniętym firmom, jak i rozpoczynającym działalność gospodarczą. Przykładem tego jest m.in. coroczna edycja konkursu pn. „Firma na Start”. Stawia na współpracę firm z koszalińskimi szkołami w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W 2019 r.  Miasto zostało Honorowym Laureatem 9. Edycji Programu „SAMORZĄD WSPIERA MŚP”. Znalezienie się w gronie Honorowych Laureatów jest potwierdzeniem szczególnej dbałości o rozwój MŚP.

 

 

Urząd Miejski w Koszalinie

75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7

tel.: (+48) 94 34 88 600

fax (+48) 94 34 22 478; (+48) 94 34 88 625

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

tel.: (+48)  94-348-87-93 

e-mail: pelnomocnik@um.koszalin.pl

www.koszalin.pl / www.investinkoszalin.pl