Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. ZUS gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuuje świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach.

 ZUS jest pionierem wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment. Dzięki PUE-ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Do założenia konta wystarczy dokument potwierdzający tożsamość.

Z usług ZUS korzysta ok. 30 mln klientów. Dlatego jesteśmy jednym z największych pracodawców
na polskim rynku pracy.

Aktualne oferty pracy: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace

Praktyki i staże: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-staze

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku

Pl. Zwycięstwa 8

76-200 Słupsk

 

www.zus.pl

e-mail: cot@zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej

tel. 22 560 16 00