Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Tworzą ją  funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

 

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Kilińskiego 20,

78-100 Kołobrzeg

tel.(94)35-33-527

fax(94)35-33-513

tel.kom.0-695-876-568

rzecznik.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl 

kolobrzeg.policja.gov.pl