Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

PWSZ w Koszalinie jest bezpłatną publiczną uczelnią zawodową, kształcącą w systemie stacjonarnym i płatnym niestacjonarnym.  

Uczelnia kształci na kierunkach o profilu praktycznym, współpracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi.  PWSZ w Koszalinie dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami, w tym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, posiadającym wysoce specjalistyczny sprzęt symulacyjny.

Władze PWSZ dbają o dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową uczelnia współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu.

Kierunki kształcenia w PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020:

 • studia licencjackie 3-letnie:
  • bezpieczeństwo narodowe oraz niestacjonarne
  • dietetyka 
  • kosmetologia
  • pedagogika  oraz niestacjonarne
  • pielęgniarstwo
  • ratownictwo medyczne
  • wychowanie fizyczne  oraz niestacjonarne
 • studia magisterskie
  • fizjoterapia – 5-letnie
  • pielęgniarstwo – 2-letnie uzupełniające oraz  niestacjonarne.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
www.pwsz-koszalin.pl

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl