Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Jesteśmy kluczową instytucją realizującą politykę rynku pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. Naszą misją jest promocja zatrudnienia oraz rozwój zawodowy mieszkańców województwa pomorskiego. W urzędzie działa Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z oddziałami w Gdańsku i  w Słupsku.

Oferujemy:

- zajęcia grupowe z zakresu rozwoju kompetencji społecznych,

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

- wsparcie w rozwoju zawodowym,

Pomagamy:

- dokonać analizy predyspozycji zawodowych w oparciu o różnorodne metody,

- podjąć decyzję o wyborze lub zmianie zawodu,

- dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,

- poznać metody poszukiwania pracy,

- opracować cv i list motywacyjny,

- przygotować się do rozmowy z pracodawcą,

- w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników,

Udostępniamy:

- informacje na temat zawodów,

- stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,

- codzienną prasę.

Wszystkie usługi są bezpłatne.

 

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Jaracza 18 A, 76-200 Słupsk

tel. 59 846 83 08, e mail: d_karpowicz@wup.gdansk.pl