Pół wieku działalności, niemal 60 tysięcy absolwentów, 25 praktycznych kierunków kształcenia i ponad 120 specjalności technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych – to wizytówka Politechniki Koszalińskiej.

Uczelnia dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, nowocześnie wyposażonymi pracowniami i laboratoriami, biblioteką uczelnianą umożliwiającą łatwy dostęp do literatury fachowej, szerokim systemem stypendialnym i aktywnym środowiskiem akademickim. Z roku na rok baza laboratoryjna, która umożliwia studentom poszerzanie umiejętności praktycznych, staje się coraz bogatsza. Wystarczy wymienić obiekty oddane do użytku w ostatnich latach: Laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki, czy otwarte na wydziale Mechanicznym Centrum Edukacji Technicznej Haas. Od niedawna czynna jest także nowa pracownia – Centrum Druku 3D i Wzornictwa, które zostało wyposażone w 20 nowoczesnych drukarek 3D.

Dzięki dofinansowaniu z unijnych funduszy studenci mogą brać udział w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych, stażach i wizytach studyjnych, które podnoszą ich kompetencje i jeszcze lepiej przygotowują do pracy. Udział w programach wymiany międzynarodowej Erasmus i Ceepus umożliwia studentom i pracownikom naukowym wyjazdy na studia i staże zagraniczne, a uczelni międzynarodową współpracę przy opracowaniu programów nauczania.

Politechnika Koszalińska stawia na współdziałanie z biznesem i łączenie teorii z praktyką. Dołączyła do grona nowoczesnych uczelni, które współtworzą sieć Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, czyli ośrodków wsparcia w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują studentom optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.

 

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel. 94 34-78-500
www.tu.koszalin.pl