Wojsko Polskie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Praca w wojsku to nie tylko prestiż i służba ojczyźnie, ale też stabilizacja, możliwość rozwoju i dobre warunki bytowe.
Wszelkie informacje na temat ochotniczych form służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 202.