Koło naukowe Inżynierii Biomedycznej ImBio powstało w 2017r. z inicjatywy osób interesujących się i pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu innowacji i technologii w medycynie. ImBio funkcjonuje na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

Wśród ludzi należących do koła znajdują się osoby związane nie tylko z Inżynierią Biomedyczną, ale również informatyką, elektroniką, mechatronika, a także kierunkami humanistycznymi.  

Członkowie Koła zajmują się między innymi:
- biomateriałami w stomatologii
- implantami stomatologicznymi
- drukowaniem koron zębowych
- poszerzania zastosowania badań EKG
- uczestnictwo w konferencjach naukowych
- nanoinżynieria
- zastosowanie termowizji w medycynie
- zastosowanie druku 3D w implantologii

Siedziba Koła znajduje się na Politechnice Koszalińskiej ul. Śniadeckich 2 w Sali 201-2H.