ELHUS SOKOŁOWSCY S.C.
Firma ELHUS specjalizuje się w obróbce chemicznej metali.
Zapewniamy kompleksową obsługę procesu technologicznego.
Dostarczamy nowoczesne produkty do przygotowania powierzchni przed malowaniem
jako przedstawiciel na Polskę  niemieckiego koncernu OQEMA.

ELHUS SOKOŁOWSCY S.C.
75-125 KOSZALIN, ul. Miła 39
NIP : 669-030-79-94
Tel/fax 94 3460017
d.pruska@elhus.pl