W Karlinie przy ulicy Kołobrzeskiej 17-19 prowadzą działalność trzy spółki, które należą do Grupy Homanit.

Największa spółka komandytowa Homanit Polska, prowadzi działalność w zakresie produkcji i uszlachetniania płyt drewnopochodnych. Produkty te są wykorzystywane w przemyśle meblarskim i drzwiowym. Homanit rozwija się bardzo dynamicznie, podnosząc jakość produkcji, wprowadzając usprawnienia i automatyzację. W chwili obecnej zatrudnia 550 osób.

Homatech Polska sp. z o.o. czuwa nad sprawnością parku maszynowego spółki Homanit Polska. Prowadzi również działalność w zakresie usług serwisowych, inżynierskich projektowych, montażu i naprawy maszyn, modernizacji maszyn oraz doradztwa technicznego. Realizuje kontrakty zarówno w kraju, jak i za granicą.

Homatrans sp. z o.o. zajmuje się transportem i spedycją kolejową i samochodową, krajową i międzynarodową zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Unią. Spółka zapewnia kompleksową obsługę logistyczną i celną.

„Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
78-230 Karlino
tel. 91 310 04 00
fax. 94 310 04 05
e-mail: karlino@homanit-polska.pl