Studenckie Koło Animacji 3D
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
e-mail: koloanimacjipk@gmail.com