Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie to bezpłatna, publiczna szkoła dla dorosłych. Oferta Centrum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, liceów, techników, szkół policealnych oraz uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć wykształcenie ogólne lub podnosić kwalifikacje zawodowe. W szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych kształcimy w ponad 20 zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nasze atuty: dostosowanie metod kształcenia do indywidualnych potrzeb, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza dydaktyczna. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym i stacjonarnym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
ul. Jana Pawła II 17
75-452 Koszalin
tel. 94 345 18 22
www.ckukoszalin.edu.pl