Zachodniopomorska policja planuje w 2018 roku przyjąć w swoje szeregi 222 nowych funkcjonariuszów.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 1782) służbę w Policji może pełnić:
•    obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
•    korzystający w pełni z praw publicznych,
•    posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie
ul. Słowackiego 11
75-001 Koszalin
tel. 94 342 94 81
email: rzecznik.koszalin@sc.policja.gov.pl
www.koszalin.policja.gov.pl