ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Poradnictwo indywidualne: 

  • prowadzenie  rozmów doradczych ułatwiających podjęcie decyzji  edukacyjnych i zawodowych,
  • diagnozowanie i ocenianie uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań i kompetencji z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych
  • doradztwo w zakresie efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  • poradnictwo "na odległość" np. przez Internet.

Poradnictwo grupowe:

  • prowadzenie zajęć warsztatowych o różnorodnej tematyce oraz spotkań informacyjnych 
    z wykorzystaniem standaryzowanych metod poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo dla pracodawców:

  • pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników, świadczona w formie porad indywidualnych.

Informacja zawodowa:

  • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego, metodach poszukiwania pracy, zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rynku pracy.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Biuro Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie
ul. Słowiańska 15 A (IV p.)
75-846 Koszalin
tel.: 94 344 50 00, fax: 94 344 50 30
e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl
www.wup.pl