Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, w którym szczególny nacisk położony jest na nabycie umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych profesjonalistów i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w dalszej karierze zawodowej.

Możliwość zdobycia wykształcenia z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Automatyka i Robotyka ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • procesów i maszyn przemysłu drzewnego,
  • projektowania konstrukcji i wyrobów ze uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.

Absolwent będzie przygotowany do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów.

Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
Politechnika  Koszalińska
ul. Pilska 2
78-400 Szczecinek
tel: 660560340
e-mail: wpd@tu.koszalin.pl