Państwowa Inspekcja Pracy to organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Istotnym elementem jest również działalność prewencyjna na rzecz poprawy warunków pracy. W roku 2017 związana z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, zagrożeniami psychospołecznymi oraz występującymi w budownictwie i przy obróbce drewna, a także wsparciem mikroprzedsiębiorców w zakresie dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów.  
Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielają bezpłatnych informacji i porad prawnych zarówno w siedzibie urzędu, jak i w punktach zlokalizowanych na targach, giełdach, dniach otwartych.


Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin
tel. 91 431 19 30
email: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl
www.szczecin.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 55
75-502 Koszalin
tel. 94 348 80 70
email: koszalin@szczecin.pip.gov.pl