Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Rejon działania: miasto Koszalin i powiat koszaliński.

Zadania:

  • Pośrednictwo pracy: pomoc osobom zarejestrowanym w znalezieniu pracy, pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
  • Poradnictwo zawodowe: wsparcie w planowaniu ścieżki zawodowej i aktywnym poszukiwaniu pracy.
  • Organizowanie i finansowanie szkoleń.
  • Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy.
  • Wypłata zasiłków i świadczeń.
  • Wdrażanie instrumentów rynku pracy.
  • Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących lokalnego rynku pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
ul. Racławicka  13
75-620 Koszalin
tel. 34-55-700, 34-55-750
e-mail: szko@praca.gov.pl           
www.pup.koszalin.pl