­­­GridPocket Systems jest spółką córką GridPocket SAS z Sophia Antipolis we Francji, Została założona w 2009 przez polskiego informatyka Filipa Głuszaka. Strategicznym akcjonariuszem jest SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz) Monaco, spółka zależna EDF (Électricité de France) i ENGiE. Firma dostarcza systemy do efektywnego zarządzania i sterowania zużyciem energii elektrycznej, wody i ogrzewania. Obszarem działania są innowacje technologiczne, integracja produktów elektronicznych, przetwarzania i przesyłania danych z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych. GridPocket jest członkiem CapEnergies oraz TelecomValley. Firma współdziała z uczelnią Telecom ParisTech, oraz Uniwersytetem Nicejskim Sophia-Antipolis

GridPocket Systems prowadzi prace B+R w Ośr. w Koszalinie. Realizował projekty SmartGrid
i jest partnerem w Europrogramie H2020 z udziałem światowych firm i uczelni.

GridPocket Systems S.A.
ul. Abrahama 1A
80-307 Gdańsk (Zarząd)

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
GridPocket Systems S.A. w Koszalinie

ul. Partyzantów 17
www.gridpocket.com    
www.facebook.com/GridPocketSystems/
www.linkedin.com/company/gridpocket-systems-s-a-/