Prowadzą pośrednictwo krajowe i zagraniczne. W ramach pośrednictwa krajowego jednostki te pozyskują, gromadzą oraz udostępniają oferty pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, jak również prowadzą ewidencję młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Ponadto udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych lub interpersonalnych.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP                                     
Młodzieżowe Biuro Pracy
ul. Morska 43
75-215 Koszalin
tel. 94 343-10-36
e-mail: ppp.koszalin@ohp.pl
www.mbp.ohp.pl