Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, który istnieje od 1991 r. i działa na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
Część środków finansowych PFRON – wspierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Zachodniopomorski
al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin
tel. 91 3509700
e-mail: szczecin@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl