Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi działania związane z rozwojem regionalnym, zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Projekty realizowane przez PARR S.A. wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, powstawanie Start-Upów i innowacji na Pomorzu.

Słupska SSE daje możliwości efektywnego rozwoju firm, w tym polskich MŚP. Oferuje atrakcyjnie zlokalizowane grunty pomorskich i zachodniopomorskich miast i gmin. Przedsiębiorcy strefowi kooperują z partnerami z wielu sektorów, stąd inwestycje mają wpływ na gospodarkę regionu i całego kraju.

Słupski Inkubator Technologiczny to nowoczesne zaplecze prorozwojowe z pracowniami specjalistycznymi: Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zapewniające rozwój innowacyjnych usług i wsparcie w zakresie wykorzystania rozwiązań ekoenergetycznych.

Jesteśmy partnerem: Szczecineckiego Klastra Meblowego, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz Słupskiego Ośrodka Akademickiego.


Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną
i Słupskim Inkubatorem Technologicznym

ul. Obrońców Wybrzeża 2
76-200 Słupsk
tel. (+48) 59 841 32 61
e-mail: office@parr.slupsk.pl
www.parr.slupsk.pl
facebook.com/PARRSlupsk
www.sit.slupsk.pl
facebook.com/sit.slupsk  
www.sse.slupsk.pl
facebook.com/slupskSEZ
Twitter.com/PARR_Slupsk